Joodse muziek met zijn vele facetten

Joodse muziek is een verzamelnaam. Er zijn de Jiddische lieder, de liederen van de Oost-Europese Joden. Daarnaast zijn er de Sefardische liederen, de muziek van de Portugese Joden. Natuurlijk is de Joodse bruiloftsmuziek, de Klezmer, in deze tijd ook niet weg te denken. Een hele andere kant van de Joodse muziek is de Liturgische muziek, die grotendeels in het Hebreeuws wordt gezongen. De chazan, de voorzanger, neemt in de Synagoge naast de voorganger een belangrijke plaats in, bij het zingen van de liturgie en de psalmen. Naast alle teksten en rituele handelingen is deze Joodse muziek een wezenlijk element van de gebedsdiensten.

Joodse muziek in al zijn rijkdom.

Kort gezegd, als je het hebt over de Joodse muziek, praat je zeer generaliserend. Het is een rijke traditie van muziek in allerlei stijlen, van de verheven muziek uit de liturgie in de diensten, naar de vrolijke grotendeels instrumentale Klezmermuziek, naar de Jiddische en Sefardische liederen, de volksliederen over het leven van alledag. Een onuitputtelijke bron, de Joodse muziek.

Josine Franken en Leo Driesenaar, Mir Tsvey